Τιμητική Εκδήλωση με αφορμή την έκδοση βιβλίου: «Κωνσταντίνος Σβολόπουλος ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Επιλογή 2003-2012»

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

5 Οκτωβρίου 2022

Αιθουσα Τελετων
18:55 - 20:00 Τιμητική Εκδήλωση με αφορμή την έκδοση βιβλίου: «Κωνσταντίνος Σβολόπουλος ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Επιλογή 2003-2012»