Γεώργιος Στεφανάκης

Πρόεδρος του Ιδρύματος Ιστορίας «Ελευθέριος Βενιζέλος»