Η δίκη του Κολοκοτρώνη: εσωτερικοί ανταγωνισμοί, πολιτική οργάνωση, ευρωπαϊκές επιδράσεις

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

8 Ιουνίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Η δίκη του Κολοκοτρώνη: εσωτερικοί ανταγωνισμοί, πολιτική οργάνωση, ευρωπαϊκές επιδράσεις