Ετήσια Συνάντηση Ευρωπαϊκής Υποδομής DARIAH-EU [1/6 - 3/6]

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

1 Ιουνίου 2022

Αμφιθέατρο
09:00 - 15:30 Ετήσια Συνάντηση Ευρωπαϊκής Υποδομής DARIAH-EU - Ημέρα 1η

2 Ιουνίου 2022

Αμφιθέατρο
09:00 - 16:30 Ετήσια Συνάντηση Ευρωπαϊκής Υποδομής DARIAH-EU - Ημέρα 2η

3 Ιουνίου 2022

Αμφιθέατρο
09:30 - 13:00 Ετήσια Συνάντηση Ευρωπαϊκής Υποδομής DARIAH-EU - Ημέρα 3η