Το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος: ο θεσμός,οι συγκρούσεις,οι συνέπειες

3ος Κύκλος διαλέξεων Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

23 Φεβρουαρίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος: ο θεσμός,οι συγκρούσεις,οι συνέπειες