Ψηφιακή Καινοτομία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

15 Φεβρουαρίου 2022

Αίθουσα INNOVATHENS
17:00 - 18:30 Ψηφιακή Καινοτομία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός