Μαρία Κουρούνη

Σύμβουλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητα