Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Κίνα - Urban and Regional Development in Europe and China

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

13 Ιανουαρίου 2022

eΑίθουσα ΠΘ
12:00 - 16:00 Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Κίνα - Urban and Regional Development in Europe and China