Η καινοτόμος δύναμη της Χημείας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

21 Δεκεμβρίου 2021

Αμφιθέατρο
18:00 - 20:30 Η καινοτόμος δύναμη της Χημείας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος