1821: προσεγγίζοντας τη Μεγάλη των Επαναστάσεων

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

8 Δεκεμβρίου 2021

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 1821: προσεγγίζοντας τη Μεγάλη των Επαναστάσεων