Η επέτειος της Κυπριακής Ανεξαρτησίας και οι τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

29 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Η επέτειος της Κυπριακής Ανεξαρτησίας και οι τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού