Το ’21 και ο ευρωπαϊκός φιλελληνισμός

«Προσεγγίζουμε το ‘21 από τον 21ο αιώνα με λογισμό και μ’ όνειρο»

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα

29 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Λόγου
11:35 - 12:15 Το ’21 και ο ευρωπαϊκός φιλελληνισμός