Ο ρόλος της πνευματικής αφύπνισης στην επανάσταση του 1821

«Προσεγγίζουμε το ‘21 από τον 21ο αιώνα με λογισμό και μ’ όνειρο»

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα

22 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Λόγου
09:55 - 10:35 Ο ρόλος της πνευματικής αφύπνισης στην επανάσταση του 1821