Διονύσιος Σολωμός, η διαμόρφωση του εθνικού ποιητή. Οι ιδέες και οι επιρροές στα προεπαναστατικά χρόνια

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

22 Ιουλίου 2021

Ψηφιακή Σκηνή
19:00 - 21:00 Διονύσιος Σολωμός, η διαμόρφωση του εθνικού ποιητή. Οι ιδέες και οι επιρροές στα προεπαναστατικά χρόνια