Μάρτιος 1821: Αγία Λαύρα - Παλαιών Πατρών Γερμανός

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

23 Ιουνίου 2021

Αίθουσα Εκδηλώσεων
12:00 - 13:30 Μάρτιος 1821: Αγία Λαύρα - Παλαιών Πατρών Γερμανός