Τα Μαθηματικά και η Επανάσταση της Γνώσης

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

26 Μαΐου 2021

Αμφιθέατρο
18:00 - 20:00 Τα Μαθηματικά και η Επανάσταση της Γνώσης