Τα χρόνια του Κυπριακού : Οι ιστορικοί σταθμοί και οι σύγχρονες προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

12 Μαΐου 2021

Aνατολική Αίθουσα
18:00 - 19:30 Τα χρόνια του Κυπριακού : Οι ιστορικοί σταθμοί και οι σύγχρονες προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής