Νίκος Χριστοδουλίδης

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας