Η Ιστορία έχει πρόσωπο. Οι μορφές των Αγωνιστών από τους συγχρόνους τους καλλιτέχνες

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

14 Απριλίου 2021

Ascsa
19:00 - 20:30 Η Ιστορία έχει πρόσωπο. Οι μορφές των Αγωνιστών από τους συγχρόνους τους καλλιτέχνες