Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου

Διδάκτωρ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ιστορία του Δικαίου