Η Χάρτα του Ρήγα : Συμβολισμοί και Επανάσταση

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

6 Απριλίου 2021

Αίθουσα Εκδηλώσεων
12:00 - 13:30 Η Χάρτα του Ρήγα : Συμβολισμοί και Επανάσταση