Δημήτριος Καραμπερόπουλος

Δρ. Ιστορικός Ιατρικής, Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρίας Μελέτης Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα