Συνάντηση με τον συγγραφέα Alexis Ragougneau

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

23 Φεβρουαρίου 2021

Auditorium Theo Angelopoulos
19:30 - 21:30 Συνάντηση με τον συγγραφέα Alexis Ragougneau