Εργαστήριο Branding

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

11 Φεβρουαρίου 2021

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 19:30 Εργαστήριο Branding