Υπολογιστική βιολογία και ανθρώπινη υγεία: Διαρκής προσπάθεια καλύτερης κατανόησης του ανθρώπινου γονιδιώματος

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

8 Ιουλίου 2020

Αμφιθέατρο
18:00 - 20:00 Υπολογιστική βιολογία και ανθρώπινη υγεία: Διαρκής προσπάθεια καλύτερης κατανόησης του ανθρώπινου γονιδιώματος