Ανθρώπινα πληρώματα από την Τροχιά Χαμηλού Ύψους (LEO) ως το Ηλιακό Σύστημα. Τι είναι εφικτό;

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

24 Ιουνίου 2020

Αμφιθέατρο
18:00 - 20:00 Ανθρώπινα πληρώματα από την Τροχιά Χαμηλού Ύψους (LEO) ως το Ηλιακό Σύστημα. Τι είναι εφικτό;