Γεωγραφία, Κοινωνία και Ασθένεια: Μαθήματα από την ιστορία της ελονοσίας στην Ελλάδα

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

27 Μαΐου 2020

Ascsa
19:00 - 20:30 Γεωγραφία, Κοινωνία και Ασθένεια: Μαθήματα από την ιστορία της ελονοσίας στην Ελλάδα