Κατερίνα Γαρδίκα

τ. αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, ΕΚΠΑ