"Η Νέα Πραγματικότητα στην Κυβερνοασφάλεια και την Κανονιστική Συμμόρφωση

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

23 Ιανουαρίου 2020

Aίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς»
17:30 - 21:00 Η Νέα Πραγματικότητα στην Κυβερνοασφάλεια και την Κανονιστική Συμμόρφωση