Διάλεξη του Joël Guiot : Είναι απαραίτητο και δυνατό να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε +1,5°C, όπως προβλέπεται στην Συμφωνία του Παρισιού; Η περίπτωση της περιοχής της Μεσογείου

Κύκλος «Αειφόρος ανάπτυξη». Κλιματική αλλαγή: Κίνδυνοι και διαχείριση Καταστροφών | « Développement durable ». Changements climatiques: Risques et gestion des catastrophes

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

28 Μαΐου 2019

Auditorium Theo Angelopoulos
18:30 - 20:30 Είναι απαραίτητο και δυνατό να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε +1,5°C, όπως προβλέπεται στην Συμφωνία του Παρισιού; Η περίπτωση της περιοχής της Μεσογείου.