Διάλεξη του Lucas Chancel : Παγκόσμιες ανισότητες: που βρισκόμαστε σήμερα;

«Σύγχρονη σκέψη»: Οι προκλήσεις της ισότητας | Pensée contemporaine : Les défis de l’égalité

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

22 Ιανουαρίου 2019

Auditorium Theo Angelopoulos
19:30 - 21:30 Παγκόσμιες ανισότητες: πού βρισκόμαστε σήμερα;