Κατάργηση Προληπτικού Ελέγχου: Η Δημοσιονομική Αυτοτέλεια

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

22 Ιανουαρίου 2019

Αμφιθέατρο
16:00 - 19:30 Κατάργηση Προληπτικού Ελέγχου: Η Δημοσιονομική Αυτοτέλεια