Γεώργιος Α. Γεωργίου

Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών Ελέγχων, Υπουργείο Οικονομικών