11ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ : "Καθαρές" Δημόσιες Συμβάσεις Όχημα Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικής Οικονομίας

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

7 Δεκεμβρίου 2018

Αμφιθέατρο
14:00 - 20:00 11ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ : "Καθαρές" Δημόσιες Συμβάσεις Όχημα Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικής Οικονομίας