Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Ενέργειας

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

29 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
09:30 - 10:30 Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί – Εισαγωγή
10:30 - 11:15 Ενότητα I: Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές
11:15 - 11:30 Διάλειμμα
11:30 - 13:10 Ενότητα ΙΙ: Τεχνολογικές προκλήσεις& Προοπτικές
13:10 - 13:45 Ελαφρύ γεύμα
13:45 - 16:00 Ενότητα ΙΙΙ:Συνέργειες και μέτρα στήριξης της Έρευνας, Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας στον τομέα της Ενέργειας