Ελληνική Βιομηχανία: Αλήθειες & Μύθοι

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

13 Μαρτίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:15 - 20:00 Ελληνική Βιομηχανία: Αλήθειες & Μύθοι