Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα. Οι μηχανικοί, οι τεχνικοί, οι εργαζόμενοι και η εκπαίδευσή τους

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

7 Μαρτίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:15 - 20:15 Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα. Οι μηχανικοί, οι τεχνικοί, οι εργαζόμενοι και η εκπαίδευσή τους