Χρήμα και Ιστορία

Στο πλαίσιο της έκθεσης «ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα»

Συμπόσιο

 
Ζωντανα τωρα

22 Φεβρουαρίου 2018

Auditorium (5ος όροφος)
19:00 - 21:00 Χρήμα και Ιστορία