Ο ρόλος της Παιδείας στην Ανάπτυξη

Στοά του Βιβλίου
2015-04-22 19:00 - 21:00

The President Harry S. Truman Trial

Σχολεία Αμερικανικής Παροικίας (Αθήνα)
2015-04-22 11:30 - 2015-04-23 15:00

Europe: What next?

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-04-17 17:30 - 19:30

Η πολιτική του Ανθρώπου: Υποσχέσεις και Κίνδυνοι

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-04-23 19:00 - 21:00Θρησκεία και Δημοκρατία

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2014-12-16 19:00 - 21:00

Κοινωνικά Κινήματα, Κοινωνική Αλλαγή και Δημοκρατία

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2014-12-10 19:00 - 21:00

Αρχειακή πολιτική και εθνική κουλτούρα

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
2014-12-01 19:00 - 21:00

Φορολογήστε τους Πλούσιους

Σχολεία Αμερικανικής Παροικίας (Αθήνα)
2014-11-24 19:30 - 21:00

Σελίδες