ΕΙΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗ 2023

Σπίτι της Κύπρου
2023-09-25 19:00 - 21:00
Ο Διονύσιος Σολωμός, από την αρχή: Νέα ποίηση για μια επαναστατική εποχή

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2023-06-27 19:00 - 21:00

Σελίδες