Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηφθίνουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
21/12/2021
18:00 - 20:00
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της Ακαδημίας Αθηνών κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ «Το Χαμηλής Κινητικής Ενέργειας Ηλεκτρόνιο και η Σύγχρονη Επιστημονική Τεχνολογία»
18/01/2022
18:00 - 19:10
Εγκατάσταση του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κυρίου Αντωνίου Ρεγκάκου και του Αντιπροέδρου κυρίου Μιχαήλ-Κωνσταντίνου Σταθόπουλου για το έτος 2022
22/03/2022
18:00 - 19:00
Υποδοχή Ξένου Εταίρου Gérard Mourou
24/03/2022
18:00 - 19:00
Πανηγυρική Συνεδρία για τον Εορτασμού της Επετείου της 25ης Μαρτίου
12/04/2022
18:00 - 18:50
Διαδικτυακή Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή κ. Sadis Matalon ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών
17/05/2022
19:00 - 21:00
Tελετή υποδοχής του κου Ανδρέα Τζάκη ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
18/05/2022
19:00 - 21:00
Συνεδρία υποδοχής του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker ως επίτιμου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών
24/05/2022
18:00 - 19:00
Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή Hans-Joachim Gehrke ως Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών
31/05/2022
19:00 - 21:00
Τελετή υποδοχής του κ. Αναστάσιου Γερμενή, Αντεπιστέλλοντος μέλους
07/06/2022
18:00 - 18:55
Τελετή υποδοχής του κ. Irad Malkin, Ξένου Εταίρου

Σελίδες