Χριστίνα Μουστακλή

Σύζυγος του ήρωα του αντιχουντικού αγώνα, Σπύρου Μουστακλή