Σταύρος Ζουμπουλάκης

Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος «Άρτος Ζωής», και του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Περισσότερα στοιχεία ταυτότητας/βιογραφικού...