Σάββας Πατσαλίδης

Κριτικός θεάτρου και καθηγητής Θεατρολογίας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ.