Σίμος Ζένιος

Αναπληρωτής Διευθυντής, Κέντρο Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τη Μελέτη του Ελληνικού Πολιτισμού, UCLA