Ζέτα Μακρή

Yφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, δικηγόρος