Ζανέτ Μπαττίνου

Διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος