Ζ. ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Πρύτανης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, Καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας Π.Θ.