Γιάννης Ριζόπουλος

Eκφωνητής στο δικτυακό ραδιόφωνο Tech Talks Central, ειδικός στις σύγχρονες προβληματικές του τομέα της πληροφορικής.