Βικτωρία Καλογήρου

Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Programme Manager - EU policies / SNE on Interoperability in Public Services, DIGIT D.2